Meest voorkomende begrippen rondom nalatenschap

šŸŒ¹Akte van overlijden :Ā  Een officieel document waarin de datum en tijd van overlijden juridisch wordenĀ  Ā  Ā vastgelegd.

šŸŒ¹Boedelbeschrijving : Een overzicht van alle bezittingen en waardevolle op de datum van overlijden.

šŸŒ¹Beneficiair accepteren : Het erven van de nalatenschap zonder aansprakelijkheid voor eventuele lastige. Dit wordt vaak gekozen wanneer verwacht wordt dat de feitelijke bezittingen overtreffen.

šŸŒ¹Codicil : Een handgeschreven, gedateerd en door de overledene zelf ondertekend document waarin bepaalde persoonlijke eigendommen geregeld worden. Het kan ook informatie bevatten over de uitvaart, maar geen geldbedragen of aanstellingen van executeurs.

šŸŒ¹Erfbelasting : De belasting die erfgenamen moet betalen over het geĆ«rfde deel.

šŸŒ¹Erfenis : De totale bezittingen en waardevolle die een overledene achterlaat.

šŸŒ¹Erfenis verwerpen : Het bewust afwijzen van een erfenis.

šŸŒ¹Erflater : De persoon die een erfenis nalaat.

šŸŒ¹Executor : Degene die is aangewezen om de erfenis af te handelen volgens de wensen van de overledene.

šŸŒ¹Legaat : Een specifiek deel van de erfenis, zoals geld, goederen of sieraden, dat aan een specifieke persoon wordt toegekend.

šŸŒ¹Levenstestament : Een document waarin wordt vastgelegd wie financiĆ«le, medische en persoonlijke zaken zal regelen als de persoon zelf niet meer in staat is dit te doen.

šŸŒ¹Nalatenschap : Het totaal aan bezittingen en waardevolle dat een overleden persoon achterlaat.

šŸŒ¹Notaris : Een ambtenaar die bevoegd is om officiĆ«le documenten zoals testamenten op te maken.

šŸŒ¹Testament : Een notarieel document waarin erfgenamen en hun erfdelen worden aangegeven, met eventuele specifieke wensen.

šŸŒ¹Verklaring van erfrecht : Een notariĆ«le akte waarin staat wie erfgenamen zijn en wie vertegenwoordigt is om de erfenis af te handelen.

šŸŒ¹Verklaring van executele : Een notariĆ«le verklaring die duidelijk aangeeft wie de executeur van een nalatenschap is en welke deze bevoegdheden heeft.

šŸŒ¹Volmacht : Een notarieel document waarin een persoon een andere persoon bevoegd is om namen te regelen.

šŸŒ¹Wilsverklaring : Een document waarin iemands wensen met betrekking tot behandeling en levenseinde worden vastgelegd voor het geval ze zelf niet meer kunnen beslissen.

šŸŒ¹Zuiver accepteren : Het volledig accepteren van de nalatenschap, inclusief aansprakelijkheid voor eventuele lastige.

Meer lezen